0597-618724 info@lacollege.nl

VCA VOL Groningen

LAcollege logo voorbeelden_1 (2)
LAcollege, Veiligheidsopleidingen.
VCA VOL Groningen door LAcollege en natuurlijk ook in de provincies;Friesland en Drenthe.
VCA VOL opleiding in Noord-Nederland door LAcollege.
De Arbo-wet verplicht de werkgever alle medewerkers onderricht en instructie te geven op het gebied van veilig werken.
Motivatie en begrip (communicatie) is het eerste waar in de cursus over wordt gesproken. Wij willen graag bereiken dat alle deelnemers zich bewust worden van de noodzaak om veilig te handelen en te werken.
Een vast onderdeel van de cursus zijn één of twee proeftentamens.  Aansluitend aan het laatste dagdeel volgt het examen bij u in het bedrijf of op locatie.
Vooropleiding    :  Geen Limiet
Cursusduur         :  4 dagdelen (2 dagen)
Lestijden               :  In overleg
Groepsgrootte  :  Al vanaf 5 personen trainen wij in-company!
Afsluiting              :  Als de kandidaat is geslaagd dan ontvangt
                                        de kandidaat het VCA diploma en een pasje.
Belangrijk:
Is het bedrijf VCA gecertificeerd, dan moeten nieuwe medewerkers binnen 3 à 4 maanden hun veiligheidscertificaat hebben behaald.
imghelm
Inhoud:
Veiligheid, gezondheid, milieuwetgeving en de Europese richtlijnen.
Gevaren, risico’s en preventie.
Ongevallen: oorzaak en preventie.
Veiligheidsgedrag.
Rechten & plichten, overleg
Procedures, instructies en signalering.
Voorbereiding op noodsituaties.
Gevaarlijke stoffen.
Brand & explosie.
Arbeidsmiddelen
Specifieke werkzaamheden en omstandigheden.
Elektriciteit.
Ergonomie.
Persoonlijke beschermingsmiddelen.