0597-618724 info@lacollege.nl

 

De cursus; Gasmeten  of ook wel Gas meet instructie genoemd, wordt in Noord-Nederland door LAcollege al jaren in het bedrijfsleven georganiseerd.

 

Doel van de cursus:Het doel van de training/cursus is om de cursisten theoretisch en praktisch te scholen om veilig en correct gas metingen te kunnen uitvoeren met draagbare gas meet apparatuur.

Dit volgens de geldende Arbo veiligheidsnormen. (G.O.R.W)

Aan de hand van de meetuitkomsten met de gas meet apparatuur wordt een duidelijk en correct advies gegeven over de benodigde veiligheidsmaatregelen, die genomen moeten worden. Om op een veilige manier de werkzaamheden te kunnen verrichten in de gemeten atmosfeer. Dit is vaak een besloten ruimte.

Alleen operators die daarvoor specifiek opgeleid zijn mogen deze gassen en dampen in besloten ruimten meten. De opleiding; Gasmeten Basis voldoet aan deze voorwaarde/plicht.

De cursus is bestemd voor operators die deze metingen daadwerkelijk uitvoeren, maar ook voor hun leidinggevenden, toezichthouders en verstrekkers van werkvergunningen.

Doelgroep;Iedereen die betrokken is bij het uitvoeren/voorbereiden van werkzaamheden in, bij, rondom reactoren, tanks, destillatietorens, kelders, kruipruimten enz.

Vooropleiding;Een voldoende beheersing van de Nederlandse taal, verder geen speciale eisen.

Werkwijze;De kandidaat wordt op een duidelijke manier de theorie en de praktijk van het gasmeten en de apparatuur uitgelegd en in de praktijk beoefend. Na de cursus kan de kandidaat zelfstandig een gasmeting uitvoeren.

Maatwerk;De cursisten kunnen een duidelijke instructie volgen met gebruikmaking van de apparatuur en meetmethoden van het bedrijf zelf.

De bedrijfscursus wordt altijd ontwikkeld in overleg met het bedrijf.

Cursusduur; 1 dag

Toetsing; De cursus wordt afgesloten met een theoretische en een praktische toets. Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een certificaat.

Het certificaat is 3 jaar geldig.

Opmerking: De cursus Gasmeten verzorgt door LAcollege voldoet aan de Eind en Toetstermen.

Kijk ook eens  naar de film: Gasramp Makkinga