0597-618724 info@lacollege.nl

Portfolio

                                   Portfolio.

 

portfolio algemeen

Het portfolio wordt ook wel een Functioneel portfolio genoemd en is eigenlijk een uitgebreide C.V.  In de portfolio worden de leer ervaringen en de werk ervaringen van de kandidaat beschreven en het bewijsmateriaal wordt in de portfolio map verzameld. Ook komen de ontwikkelpunten voor een bepaalde functie duidelijk naar voren. De kandidaat wordt begeleidt door een vaste coach. Deze coach is als portfolio begeleider uiterst ervaren en is werkzaam in het bedrijfsleven. Een uiterst succesvolle formule

De portfolio bestaat uit een 2 delen, namelijk:

Het algemene deel;  In het algemene deel van het portfolio beschrijft de kandidaat wat hij of zij als werkervaring in het bedrijfsleven heeft opgedaan.  Verder wordt in het algemene deel ook de leer ervaringen in kaart gebracht. In de portfolio map wordt de bewijslast verzameld en door de coach op waarde ingeschat.

Het functionele deel; In het functionele deel van de portfolio komt het functie specifieke deel aan de orde. De kennis en kunde van de kandidaat op het gebied van de uiteindelijke gewenste functie wordt in kaart gebracht en op waarde geschat door de coach.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Zelfstandig ondernemer.

Veel mensen hebben de sterke wens om in hun vakgebied te willen gaan werken als zelfstandig ondernemer. Het werken als eigen baas is het mooiste wat er is. Je kunt je eigen beslissingen nemen en je werkt in je eigen zaak. Maar het werken als zelfstandig ondernemer kent ook negatieve kanten. Voor het nemen van de juiste beslissing en het op een sterke manier beginnen als Ondernemer heeft het LAcollege een instrument ontwikkeld, die de ondernemer op een sterke manier kan laten beginnen.

Voor de zelfstandig ondernemer is het functioneel  portfolio voor de ondernemer ontwikkeld. De toekomstig zelfstandig ondernemer kan via het invullen van de portfolio zijn sterke en zwakke punten onderzoeken en op deze manier op een sterke manier te beginnen als ondernemer.

Kosten.

De kosten voor het aanvragen van het portfolio traject kunnen vaak via bijvoorbeeld een opleidingsvoucher worden betaald via bijvoorbeeld het UWV of de gemeente.

Het invullen van de portfolio vindt  plaats via de portal (E-learning) van het LAcollege. De kandidaat ontvangt een inlogcode en kan in de eigen tijd de portfolio online invullen. De resultaten worden met de eigen coach besproken. Eventueel worden aan de kandidaat nog extra opdrachten gegeven. Deze opdrachten worden in de coaching gesprekken met de kandidaat besproken en aan de portfolio map toegevoegd.

Interesse:

Mail dan naar:       info@lacollege.nl

en vraag naar:  Portfolio, ondernemer.

2. Operator.

Als Operator heb je een verantwoordelijke taak in het bedrijfsleven. Via het LAcollege kun je operator opleiding traject volgen. Het opleidingstraject start altijd met het invullen van een portfolio. Je geeft in het portfolio aan wat je werkervaring en leer ervaringen zijn en vult het functionele deel in van de portfolio.

Op deze manier start je op het op het juiste niveau van de opleiding en kan je de opleiding versneld en succesvol afronden.

Kosten.

De kosten voor het aanvragen van het portfolio traject kunnen vaak via bijvoorbeeld een opleidingsvoucher worden betaald via bijvoorbeeld het UWV of de gemeente.

Het invullen van de portfolio vindt  plaats via de portal (E-learning) van het LAcollege. De kandidaat ontvangt een inlogcode en kan in de eigen tijd de portfolio online invullen. De resultaten worden met de eigen coach besproken. Eventueel worden aan de kandidaat nog extra opdrachten gegeven. Deze opdrachten worden in de coaching gesprekken met de kandidaat besproken en aan de portfolio map toegevoegd.

Interesse:

Mail dan naar:       info@lacollege.nl

en vraag naar:  Portfolio, Operator.

examen

Met vriendelijke groet,

Het LAcollege team

LAcollege logo2

.