0597-618724 info@lacollege.nl

Het lezen en interpreteren van NEN1010-2015 via E-learning


– Geheel via E-learning te volgen
Sinds 2015 is de nieuwe norm voor de NEN1010 van toepassing. Een belangrijke verandering daarin is dat de werkgever verantwoordelijk is voor de kennis en kunde van zijn werknemers. Elke werkgever/werknemer wordt geacht kennis te hebben van de NEN1010. Dus elke werknemer die met elektrische installaties werkt of deze aanlegd moet beschikken over de basiskennis van de NEN1010. Deze instructie/cursus voorziet daarin.


Je bent na deelname weer helemaal up-to-date van de nieuwe normering NEN1010.


Via de cursus de NEN1010 wordt je op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken op het gebeid van de NEN1010 en de aanpassingen daarin. De cursus bevat veel beeld en filmmateriaal zodat elke kandidaat de cursus goed kan volgen. Ook al is het alweer een aantal jaren geleden.


De gehele cursus van de NEN1010-2015 kan bij het LAcollege via E-leaning gevolgd worden. De cursus de NEN1010-2015 is breed van opzet en is door de toegevoegde informatie door iedereen te volgen.


Verplicht
De instructie: NEN1010-2015 is verplicht voor iedereen die werkzaamheden verricht in of bij elektrische installaties.


De nieuwe NEN1010-2015
NEN 1010De technologische vooruitgang kan worden gezien als de motor voor de economische vooruitgang. De technologische ontwikkelingen raken tegenwoordig in een stroomversnelling.


Dit geldt zeker voor de elektrotechnische branche. Er verandert veel en vaak. Sommige ontwikkelingen zijn ingrijpend van aard. Ook in de compleet herziene 5e druk van de NEN 1010 is ten opzichte van de vorige druk veel veranderd, met nieuwe bepalingen en verantwoordelijkheden.


De cursus NEN1010 is bedoeld voor monteurs en elektrotechnici en verder voor iedereen die elektrotechnische werkzaamheden verricht aan laagspanningsinstallaties of dit in de toekomst gaat doen. De cursus: De nieuwe NEN 1010 wordt aangevuld met veel voorbeelden uit de praktijk van de monteur. Een interessante en leuke cursus.
• Vooropleiding: LBO/MBO elektrotechniek of gelijkwaardig
• Cursusduur:  1 dag/e-learing
• Lestijden: In overleg
• Groepsgrootte max: 20 personen, min 5 personen
• Afsluiting: Toets & Certificaat


Cursusinhoud
• Benamingen en definities
• Beschermingsgraden en -klassen
• Stelsels en ketens
• Aanrakingsgevaar en aardingsvoorziening
• Belasting van leidingen
• Doorsnede van leidingen
• Algemene bepalingen Aanvullende bepalingen voor:
• woongebouwen en dergelijke
• badruimten en bad lokalen
• tijdelijke installaties
• vochtige ruimten


 Interesse: Ga dan naar: Contact