0597-618724 info@lacollege.nl

NEN3140

NEN3140 opleiding door LAcollege, Veiligheidsopleidingen.

 • Geheel via E-learning te volgen.

LAcollege verzorgt de NEN3140 cursus in Groningen, Drenthe en Friesland.

LAcollege werkt met docenten die komen uit het bedrijfsleven. De NEN 3140 cursus wordt verzorgt met duidelijke praktijk voorbeelden en dat werkt. De docenten spreken dezelfde taal als de kandidaten en door het veelvuldig werken met praktijk voorbeelden komt de theorie beter over bij de kandidaten.

Bedrijfsvoering van elektrische installaties. NEN 3140 en NEN en 50110-1 laagspanning. Veilig werken is een must.

De Arbowet verplicht de werkgever zijn werknemers voor te lichten op het gebied van veiligheid. Voor veilig werken aan laagspanningsinstallaties gelden de normen die worden  weergegeven in de: NEN EN 50110-1 1998: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Algemene bepalingen; NEN 3140 1998: Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Aanvullende Nederlandse bepalingen voor laagspanningsinstallaties.

De cursus NEN 3140 is bedoeld voor personen die elektrotechnische werkzaamheden verricht aan laagspanningsinstallaties.

Bedrijfsvoering van elektrische installaties omvat zowel het gebruik van elektrische installaties in het arbeidsproces, het kunnen laten functioneren van elektrische arbeidsmiddelen als het werken aan of nabij installaties vanwege onderhoud, reparaties, uitbreiding en sloop.

De nieuwe Arbowet bepaalt dat veiligheid, gezondheid en welzijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgevers en werknemers en dat de werkgever verplicht is een voldoende instructie hierover te geven aan zijn personeel.

 • Vooropleiding:voldoende beheersing van de Nederlandse taal
 • Cursusduur:1 dag of 2 dagdelen รก 3 klokuren
 • Lestijden:In overleg
 • Groepsgrootte:5 tot maximaal 15 personen
 • Afsluiting:Certificaat

Inhoud

 • Veiligheidsnormen/Arbowetgeving
 • Onderwerpen en toepassingsgebieden
 • Termen en definities
 • Uitgangspunten
 • Standaard bedrijfsvoering procedures
 • Werkprocedures
 • Onderhoudsprocedures