0597-618724 info@lacollege.nl
ATEX opleiding.

(Explosieveiligheid)

Op het gebied van de ATEX (explosieveiligheid) heeft LAcollege een grote expertise opgebouwd. LAcollege heeft de ATEX opleiding bij een aantal grotere bedrijven met veel succes verzorgt. Het ATEX traject wordt geheel geschreven en gegeven na aanleiding van de gegevens van het bedrijf zelf. Op deze manier herkennen de kandidaten zich snel in de theorie en de praktijk van de cursus.

Veilig werken bij kans op een explosieve atmosfeer
De eenvoudigste manier om explosieveiligheid te garanderen, is ervoor te zorgen dat er geen brandbare stof aanwezig is. Is de stof echter noodzakelijk en niet vervangbaar door een stof die minder explosierisico heeft, dan moeten de omstandigheden in een explosieve atmosfeer worden beheerst.

Kennis is daarbij erg belangrijk!!!!!Veilig_werken_in_besloten_ruimten

 

 

 

 

ATEX 137 is een norm die de hoofdlijnen aangeeft hoe te handelen in gas- en stofontploffing gevaarlijke ruimten. De ATEX cursus is bedoeld voor onder andere operators, medewerkers productie, schoonmaakpersoneel, ondersteunend kantoorpersoneel en alle andere personen die in explosiegevaarlijke omgevingen werken.
Het ATEX cursuspakket bestaat uit de volgende onderdelen:

• Gevaarlijke stoffen en explosies
• Wetgeving Arbo en ATEX
• Verantwoordelijkheden en werkvergunningen
• Eigenschappen van brandbare stoffen
• Zone-classificatie
• Detectie van gas, damp en zuurstof
• Ontstekingsbronnen
• Explosieveilig materieel en eisen
• Markeringen
• Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
• Regelgeving en richtlijnen
• PRAKRIJKDEEL

Maatwerk: De ATEX wordt bedrijfsspecifiek geschreven en de specifieke risico’s van het bedrijf worden in de cursus behandeld.

De cursus voldoet aan de ATEX toetstermen.
• De cursus wordt afgesloten met een toets (theorie) en een                  toetsing in de praktijk.

• Bij voldoende resultaat wordt een certificaat afgegeven.