0597-618724 info@lacollege.nl

Operator opleidingen voor de Procesindustrie door LAcollege,safety.

Operator opleidingen;  Basisoperator, Operator A en  Operator B.

LAcollege verzorgt op het gebied van de Procesoperator opleidingen verschillende opleidingen:

  • Basisoperator
  • Operator A
  • Operator B
  • Modulair training
  • Functioneel trainen

Er wordt samengewerkt met vooraanstaande opleidingsbureaus en verschillende ROC’s. De opleidingen worden aangeboden volgens de landelijke standaard voor de Proces operator opleidingen.
Na het afronden van de opleiding wordt dan ook een landelijk en Europees erkend diploma uitgereikt. Via LAcollege kan de gehele opleiding worden gevolgd. Dus de theorie en de praktijk. Als u als bedrijf staat ingeschreven in het bestand van erkende leerbedrijven

Docent

De docent ing. H. Dijkstra (Harm) is afgestuurd als Chemisch Technoloog en heeft een jarenlange ervaring in het bedrijfsleven. Verder heeft hij als Regio manager gewerkt bij de VaPro en kent alle ins en outs van het moderne leren vanuit de praktijk.

Opzet cursus.

Het LAcollege werkt met een vast systeem.

Functioneel portfolio: Eerst wordt met de kandidaat het functioneel portfolio opgesteld. In dit portfolio worden alle werkzaamheden en de opleidingen van de kandidaat verzameld.

De kandidaat gebruikt deze portfolio map gedurende het hele opleidingstraject en verzameld in deze map bijvoorbeeld de gemaakte praktijk opdrachten in het bedrijf. De portfolio map maakt ook onderdeel uit van het zogenaamde Eindgesprek.

Dit eindgesprek is de afsluiting van de opleiding.

Schakeltraject.

In het schakeltraject worden de exacte vakken doorgenomen. De exacte vakken zijn: wiskunde, natuurkunde en de scheikunde.

Wij beginnen altijd met dit schakeltraject. Dus dat de kennis van de exacte vakken weer op niveau wordt gebracht. Op deze manier is de kans groter dat de kandidaat succesvol is in het verder doorlopen van de opleiding.

Theorie

LAcollege maakt gebruik van het Fasesysteem. In dit systeem zijn de verschillende theorie vakken samengevoegd als een logisch geheel in een aantal mappen.

Beroepspraktijkvorming (BPV)

 

De Praktijk moet worden gevolgd in een erkend leerbedrijf of bij een bedrijf dat in aanmerking komt voor een erkenning als leerbedrijf. Als het bedrijf in aanmerking komt om ingeschreven te worden als erkend leerbedrijf dan kan LAcollege dit voor U verzorgen. Voor het praktijkdeel van de opleiding moet er een Praktijk WerkPlan worden opgesteld. In dit P.W.P wordt opgesomd wat de operator of de cursist moet weten en kunnen en welke opdrachten of taken er gemaakt moeten worden. LAcollege biedt de BPV op verschillende manieren aan; De volledige BPV begeleiding of een meer toegespitste vorm van deze BPV begeleiding. In een gesprek wordt de meest optimale vorm van de BPV begeleiding opgesteld en wordt er een passende offerte gemaakt. Verder kunnen er door LAcollege meerdere diensten worden aangeboden op het gebied van de BeroepsPraktijkVorming.

Zoals; Het opstellen van het Praktijk Werk Plan, opstellen Toetsenlijst….enz.