0597-618724 info@lacollege.nl

Huiswerkbegeleiding in Oldambt. 

Huiswerkbegeleiding in exacte vakken:  wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Huiswerkbegeleiding wiskunde, natuurkunde, scheikunde door LAcollege 

Soms hebben de jonge studenten een extra steuntje in de rug nodig.

Dit geldt zeker op het gebied van rekenen, scheikunde of natuurkunde.

Het LAcollege maakt gebruik van: Het Natuurlijk leren.

Bij het Natuurlijk leren wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal en wordt de stof op een iets andere manier benadert en plotseling wordt het dan duidelijk voor de jonge student.

Nieuwsgierig?

Kijk dan eens naar de mogelijkheden.

In het Middelbaar onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de technische vakken. Zoals: Wiskunde, Natuurkunde of scheikunde. 

Soms hebben de scholieren daarbij een extra steuntje in de rug nodig om zich de stof eigen te maken.

LAcollege kan je daarbij op daarbij helpen. We benaderen de stof op een andere manier en maken daarbij gebruik van veel beeldmateriaal. Plotseling wordt het de scholier duidelijk.

Interesse?

Kijk dan eens verder voor meer informatie. 

Op de HAVO ligt het leertempo vaak hoog en heeft een aantal scholieren moeite om het tempo bij te houden. Dit geldt zeker voor de vakken: Wiskunde. natuurkunde en scheikunde.

LAcollege kan daarbij ondersteuning bieden. De stof wordt op een leuke en uitdagende manier iets anders benadert. Daarbij wordt veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Plotseling wordt het probleem duidelijk en daar heeft iedereen profijt van. Leren wordt weer leuk.

Interesse? Kijk dan eens verder.