0597-618724 info@lacollege.nl
besloten ruimte

Kijk eens naar bovenstaande film.

  •  Controle fundering 

Inleiding: 

De cursus is speciaal ontwikkeld voor kandidaten die controle uitvoeren of werkzaamheden verrichten in besloten ruimtes. Zoals bijv. controle uitvoeren op fundering bij aardbevingschade.

DOEL:

Het doel van de training/cursus is om de cursisten te scholen om  de risico‚Äôs van het werken in besloten ruimten te onderkennen en de vereiste veiligheidsmaatregelen te treffen dan wel in acht te nemen. Kennis van de werking,  de beperking van de gasmeetapparatuur alsmede het uitvoeren van metingen is vereist. 

Doelgroep.

Ieder die betrokken is bij het uitvoeren/voorbereiden van werkzaamheden in, bij, rondom reactoren, tanks, destillatietorens, kelders, kruipruimten etc. 

Vooropleiding.

Een voldoende beheersing van de Nederlandse taal, verder geen speciale eisen. 

Werkwijze.

Als leidraad voor de instructie dient het AI-5 blad.

 Cursusduur 

0.5 dag

Toetsing:

De cursus wordt afgesloten met een toets.

U ontvangt een certificaat.

Het certificaat is 3 jaar geldig