0597-618724 info@lacollege.nl
VCA voor de statushouder

Geachte relatie,

Graag willen wij u kennis laten maken met ons cursusaanbod:

VCA voor statushouders     – Anderstaligen/Laaggeletterden.

Vanuit de samenwerking met een aantal partijen heeft het LAcollege,safety het afgelopen jaar een nieuwe mogelijkheid ontwikkeld voor cursisten/kandidaten met een taalachtergrond: Arabisch of anderstaligen met een beperkte talenkennis van de Nederlandse taal. Zoals inburgeraars, maar ook andere internationaal georiënteerde werkzoekenden/werknemers, die in hoofdzaak de Engelse taal beheersen.

Deze cursus hebben wij vanuit onze succesformule: VCA Basis voor Laaggeletterden verder doorontwikkeld en tot een uniek cursusaanbod gemaakt met zowel geschreven teksten in de Arabisch taal en in de Engelse taal. Tevens zijn deze aangevuld met gesproken teksten en filmmateriaal. Deze zijn zowel opgenomen in het cursusaanbod, als in het uiteindelijke VCA Basis examen.

 Ons aanbod.

 VCA statushouder  –Anderstaligen/Laaggeletterden.

 Het cursusaanbod: VCA voor statushouders    – Anderstaligen en Laaggeletterden, is speciaal ontwikkeld voor de boven genoemde doelgroep.

De lessen worden in kleine groepen verzorgd. Op deze manier krijgen de cursisten/kandidaten voldoende aandacht en begeleiding.

De cursus bestaat uit 6 dagdelen, plus een één daagse cursus afgerond met een aantal proefexamen en het uiteindelijke VCA examen.

 Het VCA lesmateriaal is opgebouwd uit 4 modules. De 4 modules hebben een directe relatie met de opbouw van het VCA examen. In het VCA examen worden per onderdeel/Module een vastgesteld aantal vragen gesteld. Per dagdeel wordt een VCA module met de cursisten/kandidaten besproken.

De Basiskennis voor de cursus wordt via een portal (E-learning) verkregen.

Het E-learning programma is rijkelijk voorzien van beeld en filmmateriaal. Het lesmateriaal is verder voorzien van gesproken tekst.

Aan het lesmateriaal is verder een interactief woordenboek toegevoegd, die de kandidaat kan openen. Op deze manier wordt de parate woordenschat van de kandidaat sterk verbeterd en steeds verder uitgebreid.

De VCA cursus is vertaald in het Arabisch en de Engelse taal en wordt voortdurend onderhouden. Dit zorgt voor een up-to-date vertaling en aanvullende kennis.

Nieuw in het traject is de mogelijkheid om de cursus per kandidaat in te kunnen stallen in de Arabische schrijfwijze. Dit houdt in dat het menu in het Arabisch wordt getoond en dat de cursus van Rechts naar Links wordt getoond. Het is net alsof de kandidaat thuiskomt. Een sterke verbetering in het traject.

 Het VCA traject – Anderstaligen/Laaggeletterden is het resultaat van jarenlange ervaring met deze doelgroep.

 Wij hebben dan ook één van de hoogste slagingspercentages.

            Interesse?

 Graag komen wij u de live versie van ons cursusaanbod tonen, om u te overtuigen van ons unieke aanbod.

 –  Kijk ook op:  www.duurzaamwerknu.nl

Via de volgende afbeeldingen geven wij een beeld van ons cursus aanbod.

 Startpagina: VCA Basis cursus.

Klik op één van cursus modules,

die je wilt volgen.

 

De module wordt geopend.

De module bestaat uit een aantal lesboeken.

 

De lessen zijn aangevuld met gesproken tekst

 Verder kan je proefexamens maken.

VCA voor de statushouder

Als je klikt op de snelkoppeling naar het

Arabisch of het Engels.

 

Opent zich het lesmateriaal in het

Arabisch of het Engels

VCA voor de statushouder

Als je klikt op de spraak module.

Dan wordt de Arabische tekst

voorgelezen in het Arabisch

VCA cursus voor de statushouder

 

      Met deze snelkoppeling.

 Ga je terug naar het Nederlandse lesboek

VCA voor de statushouder
VCA statushouder

De kandidaten kunnen meerdere proefexamens maken in het Engels, in het Arabisch en natuurlijk in de Nederlandse taal.

 De proefexamens zijn op exact dezelfde wijze gevormd als het echte VCA Examen

                                                 Heel veel oefenen.

                 Dit geeft de grootste kans om te slagen voor het VCA Examen!

                 Graag zien wij u uitnodiging tegemoet om met elkaar tot een succesvol aanbod te komen.

                 Met vriendelijke groet,

                                 Harm Dijkstra ( M: 06-22712605, E: harm@lacollege.nl )